Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 25 2017

4143 88d2
Reposted bySenyiamonkeyhead
Wszystko polega na tym, żeby człowiek był taki, jaki jest, żeby nie wstydził się chcieć tego, czego chce i marzyć o tym, o czym marzy. Ludzie są na ogół niewolnikami konwenansów. Ktoś im powiedział, że powinni być tacy i tacy, i starają się być takimi aż do śmierci, nie wiedząc nawet, kim byli i kim są naprawdę. Nie są więc nikim i niczym, postępują niejednoznacznie, niejasno, chaotycznie. Człowiek przede wszystkim musi mieć odwagę być sobą.
— Milan Kundera
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viahereyes hereyes
"Im dłużej byliśmy razem, tym bardziej, zdaje się, lubiła dotykać mnie i być dotykana. Niekoniecznie w sposób erotyczny - chodziło jej po prostu o kontakt, Małe elektryczne połączenie na sekundę lub dwie, żeby to drugie wiedziało, że się jest. Ja też to lubiłem. ” 

— Jonathan Carroll - Kraina Chichów!
Reposted fromlillaamyy lillaamyy viaSkydelan Skydelan

March 24 2017

0955 2bfd
Pewne historie nie mogą zostać po prostu opowiedziane. Muszą jeszcze zostać zrozumiane.
— Shirin Kader – Zaklinacz słów
Travel isn’t always pretty. It isn’t always comfortable. Sometimes it hurts, it even breaks your heart. But that’s okay. The journey changes you; it should change you. It leaves marks on your memory, on your consciousness, on your heart, and on your body. You take something with you. Hopefully, you leave something good behind.
— Anthony Bourdain

March 23 2017

1080 2e67 500
 Bieszczady dwa16

March 21 2017


Najbardziej podnieca mózg.

A w zasadzie to umiejętność korzystania z niego. Bo co z tego, że facet wygląda jak gwiazdor filmowy, skoro co chwila rąbie tak idiotycznym tekstem, że nie dasz rady się śmiać, a jedyne na co masz ochotę to płakać. Nad sobą, że Ci się przytrafił taki idiota. Zdarzyło mi się być w takich sytuacjach, wiele razy byłam również świadkiem, o jeszcze większej liczbie słyszałam.

Nie ma nic gorszego, niż facet nie używający mózgu.

Ale nie ma też niczego lepszego od faceta, który z tego organu korzysta jak należy.

Jestem zachwycona, kiedy poznaję mężczyznę który posiadł ten tajemny dar. Tak, tak tajemny – bo przez wielu wciąż nieodkryty. Jestem w siódmym niebie, kiedy łapiemy w lot własne dowcipy, kiedy rozmowa się klei tak, że możemy przegadać całą noc, kiedy mamy podobne zainteresowania (choć to nie definiuje niczego, ale jest miłym dodatkiem), kiedy wzajemnie stymulujemy się intelektualnie, potrafimy się z jednakowym zaangażowaniem wkręcić w jakąś dyskusję. I jeszcze wtedy, kiedy potrafimy otworzyć się na rację drugiej osoby, polemizować bez wściekania się na siebie, bez obrażania się.

Rzadko kiedy udaje mi się z kimś mieć tak ogromną przyjemność. Intelektualną, ale sprawiającą, że po takiej rozmowie, spotkaniu, czuję się spełniona.
Czuję, że mam naprawdę zmęczoną, ale szczęśliwą głowę. Że znowu, po długim okresie abstynencji, udało mi się osiągnąć ten stan który tak bardzo lubię.

March 19 2017

2232 b261 500
Plac Wszystkich Świętych
Kraków,  1990
fot. Sludge G
Reposted bydysiamisia dysiamisia
Play fullscreen
                                                             ♥
Reposted bynitrovent nitrovent
IN THE HANDS OF MAN

He who creates a poison, also has the cure.
He who creates a virus, also has the antidote.
He who creates chaos, also has the ability to create peace.
He who sparks hate, also has the ability to transform it to love.
He who creates misery, also has the ability to destroy it with kindness.
He who creates sadness, also has the ability to to covert it to happiness.
He who creates darkness, can also be awakened to produce illumination.
He who spreads fear, can also be shaken to spread comfort.
Any problems created by the left hand of man,
Can also be solved with the right,
For he who manifests anything,
Also has the ability to destroy it.

― Suzy Kassem, Rise Up and Salute the Sun: The Writings of Suzy Kassem

March 14 2017

March 12 2017

4854 4f5c 500
PGE Narodowy 2017

March 11 2017

"I run for I don’t know how long. Hours, maybe, or days. Alex told me to run. So I run. You have to understand. I am no one special. I am just a single girl. I am five feet two inches tall and I am in-between in every way. But I have a secret. You can build walls all the way to the sky and I will find a way to fly above them. You can try to pin me down with a hundred thousand arms, but I will find a way to resist. And there are many of us out there, more than you think. People who refuse to stop believing. People who refuse to come to earth. People who love in a world without walls, people who love into hate, into refusal, against hope,and without fear. Remember. They cannot take it.

— Delirium, O.Lauren

Znaleźć człowieka, z którym można porozmawiać nie wysłuchując banałów, konowałów, idiotyzmów cwaniackich, łgarstw, fałszywych zapewnień, tanich sprośności lub specjalistycznych bełkotów "fachowca”, dla którego branżowe wykształcenie plus umiejętność trzymania widelca jest całą jego kulturą, kogoś bez płaskostopia mózgowego i bez lizusowskiej mentalności - to znaleźć skarb.

— - Waldemar Łysiak

March 09 2017

Jest ta­ki sek­ret w nieśmiałości do­tyku, 
który wy­pełnia przes­trzeń ser­ca człowiekiem
— Gailien
Play fullscreen
'I will take all your suffering
It will do any good'
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl