Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 20 2018

07:30

Śpiewa Pan "Nie można nie wierzyć w nic". Jak więc Pana wiara ma się do tego wszystkiego: rodziny, piosenki i pasji?

Z biegiem lat zacząłem inaczej odpowiadać na takie pytanie. Dzisiaj powiem tak: jeśli człowiek nie kocha i nie jest kochany, wiara jest ważna, ale nie ma tej siły, którą powinna mieć. Bywa wtedy na ustach wielu ludzi niczym sztandar – tożsamości osobistej, narodowej czy nawet politycznej. I nie ma w tym nic złego. Jeśli jednak towarzyszy wierze radykalnie pojęta miłość do bliźniego, wchodzimy w obszar prawdziwej metafizyki. Bo z czasem zrozumiałem, że jedynym obszarem, na którym człowiek powinien być radykalny, to nie sztuka, ani pouczanie innych, ale właśnie miłość. Trzeba bowiem kochać bez niepotrzebnych konwencji, egzaltacji, teatralizacji. To jest miłość twarzą w twarz, do której nie potrzeba słów. Dlatego kochajmy, miejmy nadzieję i wierzmy tak, aby to wszystko razem działało. I ufajmy w boskie plany wobec nas, nie rezygnując z własnego rozumu. 

(A. Nowak)

03:58

July 19 2018

20:32
[...] wyrzuć ze swojego słownika dwa zwroty:  powinnam ”  w moim wieku W twoim wieku możesz prawie wszystko, dziewczyno.  I do niczego nie musisz się śpieszyć.  [...]  Każdy ma swoje własne tempo i nie ma co się oglądać na innych.  Bo to twoje życie [...].  Dlatego pomyśl, czego ty chcesz i na czym tobie zależy.
— Izabela Sowa, „Herbatniki z jagodami”
Reposted fromlifeless lifeless viaincentive incentive
07:10
Szczera rozmowa to jednak nie to samo co mówienie prawdy. Związek pomiędzy szczerością a prawdą jest taki, jak między dziobek a rufą łodzi. Najpierw pojawia się szczerość, a dopiero na końcu prawda. I czas, który je dzieli jest proporcjonalny do wielkości łodzi. Dlatego prawda na temat rzeczy wielkich staje się widoczna dopiero po bardzo długim czasie. Niekiedy pojawia się dopiero po naszym życiu.
— Haruki Murakami
Reposted bySapereAude SapereAude
07:04

July 17 2018

10:56
Wiara, tak jak miłość-  może realizować się jedynie w wolności.
— SoSpecial
Reposted bySkydelanSapereAude

July 15 2018

20:34
Cierpienie jest na pewno rodzajem sensu. Bezsens przecież nie boli. Bezsens jest obojętnością.
— Anna Kamieńska
Reposted fromweightless weightless
20:32
20:31
Tyle lat czekałem na ciebie (...). Przewaliło się nade mną wiele dni złych i takich sobie. Wspinałem się do góry i spadałem na samo dno. Kochałem i byłem nienawidzony. Ale stale czekałem na ciebie. Wiedziałem, że spotkam wreszcie ciebie, choćby to spotkanie zdarzyło się po końcu świata.
— Tadeusz Konwicki - "Zorze wieczorne"
Reposted fromlittlefool littlefool viapeasorela peasorela
20:30
Reposted fromshitty shitty viapeasorela peasorela
20:30
Kiedy na drugim roku omawialiśmy funkcjonowanie mechanizmów obronnych i odkrywaliśmy z podziwem potęgę tej części naszej psychiki – zaczynaliśmy rozumieć, że gdyby nie istniały racjonalizacja, sublimacja, wyparcie, te wszystkie sztuczki, którymi raczymy samych siebie, że gdyby można było spojrzeć na świat bez żadnej ochrony, uczciwie i odważnie – pękłyby nam serca. Dowiedzieliśmy się na tych studiach, że jesteśmy zbudowani z obron, z tarcz i zbroi, jesteśmy miastami, których architektura sprowadza się do murów, baszt i fortyfikacji; państwami bunkrów.
— Olga Tokarczuk
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viapeasorela peasorela
20:18
Play fullscreen
 I wanna learn you
All from the inside

July 12 2018

07:42
8016 c932

July 07 2018

20:29
Facet ma stymulować. Sprawiać, że się czerwienisz. Zapewniać rozrywkę intelektualną. Podkręcać atmosferę, nie zgadzać się z Tobą, rzucać Ci wyzwania. Ma słuchać uważnie i dać Ci się wypowiedzieć. Ma Cię rozśmieszać i sprawiać, żebyś czuła się ważna. 
— do zapamiętania
Reposted fromolewka olewka via4777727772 4777727772
20:28
6668 0206
Reposted from4777727772 4777727772
20:20
Play fullscreen
Reposted bysweetchocolatebreatheslow123miimi
20:20
4503 8fde 500
Kaja Kowalewska / Chaos i inne piętra
Reposted fromimaybebad imaybebad viaMartwa13 Martwa13

July 05 2018

20:57
9446 41c0 500
Reposted byMartwa13 Martwa13
20:47
Człowiek pozostaje istotą ludzką wyłącznie wtedy, kiedy zachowuje w wielu dziedzinach życia znaczną prostotę, podczas gdy wiele współczesnych wynalazków - zwłaszcza kino, radio i samolot - zmierza do stłumienia jego świadomości, niemal zupełnego pozbawienia odruchu ciekawości oraz, ogólnie rzecz biorąc, upodabnia go psychicznie do zwierzęcia.
— G.Orwell
Reposted byheinous heinous
20:46
Większość z nas jest mocno pokaleczona i obawia się, że jeżeli nie będziemy z całych sił ochraniać naszych blizn, to skaleczenia ujawnią się i obnażą nas, a to sprawia, iż zachowujemy się czujnie wobec innych.
— S. Vickers
Reposted bypoolunKawaiiNamidaazazelwhoisjimmytoffifeeshitsuri
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl