Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 21 2017

4808 5c15 400

November 13 2017

2114 7f47 400

November 12 2017

"Tak jak prawda jest ,dla człowieka kluczem do świata, 
tak wolność jest kluczem, który wartości otwiera drogę w głąb człowieka
— Józef Stanisław Tischner

November 11 2017

5927 5c32 400
Reposted bystellina43nvmmiripuhwind-whistler

November 10 2017

1813 4c2c 400
Alejandra G. Remón

November 09 2017

If I have to make a tackle then I have already made a mistake
— Paolo Maldini

November 08 2017

Moje idee to gwiazdy, których nie potrafię ułożyć w konstelacje.
— John Green

November 07 2017

8170 00d8 400
Niech pan ją kocha, a nie ocenia.
— i pomyśleć, że z serialu
Reposted fromperseweracje perseweracje viaaggape aggape
Myśleć to cierpieć, no powiedz mi, czy to myślenie coś mi kiedyś dało, czy poprawiło moją sytuację? Myślę i myślę, i myślę, myśleniem milion razy oddaliłem się od szczęścia, ale ani razu się do niego nie zbliżyłem.
— Jonathan Carroll, Oko dnia
Reposted fromaggape aggape
Chodź pocałuję cię tam, gdzie się kończysz i zaczynasz (...) w duszę, chodź, pocałuję cię w serce. Na dzień dobry. Na dobranoc. Na zawsze. Na nigdy. Na teraz. W samo serce.
— żulczyk
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaaggape aggape
- Co ? Chcesz "zmienić świat"?
- No, nie od razu cały świat. Ale ten kawałek wokół siebie.
— David Nicholls - Jeden dzień

November 04 2017

Zwykle, jeżeli nie wiesz o co chodzi to chodzi o zwiększenie okazywania jej miłości. Zapewnienie jej, że jesteś bardziej stabilny emocjonalnie od niej i wiesz czego chcesz od życia, chcesz - Jej

November 02 2017

4477 3689 400
-Dlaczego ty taki jesteś?
-Bo cię kocham.
Reposted bylittlebadger littlebadger
Zatęskniłem bardzo do takiego spokoju, chciałem, aby już wszystko się we mnie ostatecznie uspokoiło. 
— Jarosław Iwaszkiewicz - "Wiewiórka"
Reposted fromIriss Iriss viabeattman beattman
To czasem trwa. To może nawet bardzo długo trwać - zanim się wszystko ułoży.
— T. Jansson
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viabeattman beattman
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl