Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 29 2017

Every child is an artist. The problem is how to remain an artist once we grow up.
— Pablo Picasso
Reposted byshitsurimiodzio-schwarzerwolf
8683 b031 500

April 26 2017

Ona taka jest, prawda? Potrafi otwarcie mówić, co czuje i jak kocha. Umie też pisać o tym piękne listy swoimi, nieco dziecinnymi literami. Jest taka delikatna w wyrażaniu oczekiwań. Gdy chce, żebyś ją zaprosił do kina, pyta: “Kiedy ostatnio byłeś w kinie”, prawda? Ma się ochotę ją często przytulać, a nawet gładzić po głowie. Łatwo ją zranić, ale jest w niej ta szczególną wrażliwość, która nie pozwala zrobić jej krzywdy… nikt nie depcze delikatnych kwiatków. Nie są jej potrzebne kolce, chociaż czasami wydaje się piękniejsza i bardziej dumna niż róża. Jest przy tym w niej coś ujmująco dziecinnego. Czasami to gubi mężczyzn.  
— Bordeaux, piąta rano
Reposted fromthiscouldbeheaven thiscouldbeheaven viafixity fixity

April 25 2017


Myślę, że nie należy tak poważnie wszystkiego traktować. Kochanie kogoś to cudowna rzecz i jeżeli tylko miłość jest szczera, nikt nie może się znaleźć w pułapce. Uwierz w siebie.  Ale miłość właśnie na tym polega. Moim zdaniem to naturalne, że zakochany człowiek zdaje się całkowicie na miłość. To jeden z przejawów uczciwości.
— Haruki Murakami "Norwegian Wood"
Reposted byshitsurimycelinemaaartynnnschwarzerwolf
1797 f0d8
Reposted byshitsurimycelineIguuana

April 23 2017

Może wystarczy, że będzie stała w ramionach kogoś, kto się o nią troszczył, i pozwoli, by jego prosta sympatia ją uspokajała, choć przez chwilę.
— Lauren Kate – Upadli
Reposted byaanetaxxinvissibleenotyourstrawberryxpuremindx
Był sobie kiedyś młody człowiek, który chciał spełnić Pragnienie swego Serca.
— Neil Gaiman – Gwiezdny pył (pierwsze zdanie)
Reposted bylittlebadgeraanetaxxolldelavide

April 22 2017

Play fullscreen
But I'll always have a thing for you
I'd move the earth
But nothing made you want me better
There is nothing I can do
But steal the moon
But nothing made you want me better

April 18 2017

6027 9b87

April 16 2017

☽  the earth has music for those who listen ☼ 

April 14 2017

8900 ab15
Her hands are warm and soft. Hands I knew better then my own.
Reposted bylittlebadger littlebadger

April 13 2017

Udajemy przyjaźń, ukrywamy związki. Ale najgorsza jest miłość, której nie okazujemy. Najgorsze są rzeczy, które ukrywamy przed sobą
— Revenge
Wszystkim zakochanym kobietom mogę podpowiedzieć: szukajcie szacunku.
— "Miłość w kawalerce w Kutnie" Wysokie Obcasy , 25.04.2015

April 12 2017

Play fullscreen
'I wanna say I lived each day, until I died
I know that I had something in somebody's life
The hearts I have touched, will be the proof that I leave
That I made a difference and this world will see'
1687 3be7 500

April 11 2017

Trzeba mieć wrażliwość księżniczki i wytrzymałość kurwy. Tego się trzymam.

— Anna Dymna
1650 3d7d

April 10 2017

 Ciało pamięta przelotny dotyk, parę godzin bycia z kimś zostaje na lata.Zapach włosów, potu, wilgotności, przypływa znikąd w środku dnia. (...)
W inżynierii nazywa się to pamięcią plastyczną materiału,w chemii pamięcią substratu.
W życiu- tęsknotą.
— tak
Reposted fromdobrebopolskie dobrebopolskie viafixity fixity
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl